Avakülg » Tasutud teated » Kehtestati detailplaneering

Kehtestati detailplaneering

Haapsalu linnavalitsus teatab, et 9. augusti 2017. a korraldusega nr 463 kehtestati Lihula mnt 22, 22b kruntide detailplaneering Haapsalu linnas. 
Planeeringuga on kavandatud Lihula mnt 22 ja 22b kruntide liitmine. Tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega 23 883 m2 hoonestatud krundile on planeeritud ehitusõigus ja hoonestustingimused. Kavandatud on uue tootmishoone ehitamine. Lubatud suurim hoonete ehitisealune pind krundil on 8500 m2. Planeeritud hoone suurim lubatud kõrgus on 8,5 m maapinnast. Hoonete lubatud arv krundil on 8. Planeeringuga on piiritletud hoonestusala, lahendatud krundisisene parkimine (63 kohta), määratud heakorra, haljastuse põhimõtted ja tehnovõrkude võimalikud asukohad.
Kehtestatud planeering on kooskõlas Haapsalu linna üldplaneeringuga. Planeeringu koostas projekteerimisbüroo Argepo OÜ.

Haapsalu linnavalitsus

Kommenteeri

Viimased uudised

css.php

© 2017 Lääne Elu. All Rights Reserved.