Avakülg » Tasutud teated » Detailplaneeringu algatamine

Detailplaneeringu algatamine

Vormsi vallavalitsuse 6. juuni 2017. a korraldusega nr 11K algatati detailplaneering, anti lähteseisukohad ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Vormsi valla Hosby küla Metsa maaüksusel.
Planeeritav ala asub Hosby külas 1,1 ha suurusel Metsa katastriüksusel 90701:003:0731. Hosby külas on Vormsi valla üldplaneeringuga osaliselt vähendatud ehituskeeluvööndit endise küla südame piires. Vähendatud ehituskeeluvöönd lõpeb 110 m Metsa katastriüksusest mere poole. Enne sõda on ajalooliste kaartide järgi kulgenud asustus piki Hosby teed saare keskosa poolt, alates Söderby karjamõisast kuni üldplaneeringuga vähendatud ehituskeeluvööndi ala lõpuni. Piki Hosby teed on kulgenud vana asustus ja kujuneb ka praegu kiiresti välja uus asustus, sest sinna külla jõudis äsja elekter. Detailplaneeringu eesmärk on ehituskeeluvööndi vähendamine, krundi ehitusõiguse määramine, hoonestustingimuste määramine, kommunikatsioonide asukoha määramine ja maa sihtotstarbe muutmine.
Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal ei ole vaja detailplaneeringu koostamise ajal teha eraldi lisauuringuid. 
Detailplaneeringu algatamise dokumente näeb Vormsi valla dokumendiregistris https://atp.amphora.ee/vormsivv/index.aspx?itm=150333.

Vormsi vallavalitsus

Kommenteeri

Viimased uudised

css.php

© 2017 Lääne Elu. All Rights Reserved.